Tańce z Afirmacjami

Tańce na mandali to praktyka łącząca wiele duchowych tradycji świata. Jest ona całkowicie uniwersalna i ponadreligijna.

Tańce odbywają się w kręgu, do wtóru mantr śpiewanych przez uczestników. Mantry to teksty wypowiadane (śpiewane) w oryginalnych językach i niosące mocną energię. Podczas tańców śpiewa się mantry sufickie, chrześcijańskie, hinduskie, żydowskie i inne. Do mantr wykonywane są mudry, czyli gesty niosące ze sobą energię.

Tańce są tematyczne, tzn. każda praktyka poświęcona jest wypracowaniu i wprowadzeniu w życie określonych energii. Jest to np. energia obfitości, uzdrowienia czy harmonizacji związków. W tym celu śpiewa się odpowiednie mantry.

Tańce to praktyka subtelna, ale mocno transformująca. Prawdziwe skupienie się na wyśpiewywanych mantrach rozwija duchowo, wycisza, rozwija koncentrację i może wprowadzić wymierne zmiany w życiu.

Śpiewać i tańczyć może każdy, nawet osoby, którym wydaje się, że nie mają słuchu lub wyczucia rytmu. Śpiew otwiera czakrę gardła a mantry – czakrę serca. Kolejnych mantr i mudr uczymy się przed każdym tańcem, poznajemy także ich znaczenie. W celu sharmonizowania energii warsztaty kończą się tańcami lub praktykami uziemiającymi.

Mantry hinduskie
Devi Sri Lakszmi Namo Namo
Om Szrim Maha Lakszmai Svaha
Niech będzie pozdrowiona Wielka Bogini dobrobytu (błogosławieństwo, ochrona, spełnienie marzeń, powodzenie)

Adi Shakti Namo, Adi Shakti Namo,
Adi Shakti, Shakti, Shakti,Adi Shakti, Dhanjavad
Składamy dzięki prasile bogini,
Oddaję cześć boskiej sile stwórczej – rozbudzam ją w sobie.

Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Pahi Ma
Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Raksha Ma
Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahi Ma
Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Raksha Ma
Czcigodny Ganeszo prowadź mnie,
Czcigodny Ganeszo ochraniaj mnie.
Zwycięstwo Panu Ganeszy, który nas prowadzi!
Zwycięstwo Panu Ganeszy, kttóry nas chroni!

Mantry sufickie
B’smyla Er’rahman Er’rahim
W imię Boga Miłosiernego i współczującego

Idinas-sirat al-mustaquim
Ya fattah
Prowadź nas drogą prostą
Boże, który otwierasz moje serce

As Salaam Aleikum
La Illaha Illa’llah
Pokój z Tobą
Nie istnieje rzeczywistość poza Bogiem

Mantry buddyjskie
Om Tare Tutare Ture Soha
Tara – wiedza i współczucie w żeńskiej formie,
om – oświecenie,
Tare – uwolnienie od ciężaru wcieleń,
Tutare – uwolnienie od stanów przeszkadzających w oświeceniu,
Soha – niech transformująca moc rośnie we mnie

Om Mani Peme Hum
Mantra do Awalokiteśwary – boddisatwy współczucia.
Oddaj cześć klejnotowi w lotosie.
Om – dumę,
Ma- zazdrość
Ni- pożądanie
Pad – głupotę
Hum – agresję
Me – biedę.

Om Sri Danvantre Namaha
Om Shanti, Shanti Shanti
Witaj niebiański lekarzu (wewnętrzny uzdrowicielu)
Pokój, pokój, pokój.

Mantry aramejskie
Nehwey Tzewyanach Aykanna D’Bwashmaya Aph B’Arha
Bądź wola Twoja, jako na niebie, tak i na ziemi
(fragment modlitwy „Ojcze nasz”)

Hawlan Lachma D’Sunqanan Yaomana
L’Ahlam Almin Ameyn
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Na wieki wieków
Amen

Brak możliwości komentowania